Hellenistic-Egypt-Monarchy-Society-Economy-Culture-Hellenistic-Culture-and-Society 22,49 EUR*